Tất cả LHS muốn đăng ký học tại Trường Đại học Vinh đều phải đăng ký theo mẫu dưới đây:

phieudangkyxettuyendhcd2016.pdf