Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trân trọng thông báo ba chương trình Professional Fellows trong khuôn khổ Sáng Kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) về chủ đề Phát triển Tổ chức phi chính phủ, và Quy trình xây dựng pháp luật và Quản trị nhà nước tại Việt Nam.  Do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đài thọ, chương trình YSEALI Professional Fellows Program được phối hợp thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ hoặc các trường đại học được lựa chọn tại Hoa Kỳ, và tổ chức đối tác của họ tại Việt Nam. Cả ba chương trình đều yêu cầu ứng viên có độ tuổi từ 25 đến 35.

Chúng tôi đang tìm kiếm những cán bộ trẻ muốn đến Hoa Kỳ để tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á dành cho cán bộ trẻ trong một tháng. Nộp đơn trực tuyến tại https://ais.americancouncils.org/pfp. Thời gian tuyển từ 1/10 đến 1/12, 2015.

 "Ai phù hợp với chương trình YSEALI PFP chủ đề Phát triển kinh tế?"
Các cán bộ trẻ đến từ nhiều ngành nghề đa dạng bao gồm:
• Kinh doanh – Những ứng viên hoạt động trong lĩnh vực phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hoặc có nỗ lực cố vấn những nhóm cư dân ít có đại diện trong kinh doanh và các đề tài tương tự khác có thể đủ điều kiện để tham gia.
• Các tổ chức doanh nghiệp xã hội và đổi mới xã hội
• Các cơ quan chính phủ – bao gồm chính quyền địa phương, các cơ quan phát triển khu vực, các văn phòng chính sách quốc gia, và các văn phòng đang hoạt động nhằm tăng sự tham gia của các công dân ít có đại diện trong nền kinh tế
• Các tổ chức NGO – bao gồm những tổ chức tăng cường vai trò của những nhóm cư dân bị thiệt thòi trong nền kinh tế và lực lượng lao động, xây dựng hiểu biết về tài chính và hỗ trợ những nỗ lực quan trọng khác liên quan đến phát triển kinh tế
• Các trường đại học ‐ những nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy, những trung tâm giáo dục đại học hoặc chương trình tập trung vào phát triển kinh doanh, hiểu biết tài chính, phát triển kinh tế hoặc du lịch Chương trình YSEALI PFP chủ đề Phát triển kinh tế chia sẻ tầm nhìn chung là mở rộng các cơ hội kinh tế cho các cộng đồng, các quốc gia, và các công dân của họ. Người ứng tuyển thành công sẽ có thể giải đáp được câu hỏi làm thế nào mà những mô hình này có thể song hành trong công việc và sự nghiệp của họ.

“Chương trình sẽ có lợi cho tôi như thế nào? Tại sao tôi nên ứng tuyển?"
Mỗi người tham gia chương trình sẽ:
• Làm việc toàn thời gian tại một cơ sở ở Hoa Kỳ và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công việc của họ ở Việt Nam. Thông qua đó, người tham gia sẽ thu được những kiến thức trực tiếp về các tổ chức và cơ quan của Hoa Kỳ cũng như xây dựng mạng lưới và quan hệ với các đối tác Hoa Kỳ.
• Tham gia vào một chương trình được tài trợ hoàn toàn với hỗ trợ toàn diện. Việc đi lại, ăn ở và sinh hoạt, cũng như bảo hiểm y tế khẩn cấp và phí thị thực sẽ do chương trình đài thọ.
• Trở thành thành viên của hai mạng lưới có danh tiếng ‐ YSEALI và PFP. Cựu học viên sẽ được tiếp cận các nguồn tài nguyên to lớn và một mạng lưới quốc tế các chuyên gia có cùng ý tưởng trên toàn cầu.

Trang web: http://professionalfellows.americancouncils.org
Thông tin liên hệ: Leslie Ryan, Giám đốc Chương trình
Email: lryan@americancouncils.org Twitter @AC_PFP

Thông tin chi tiết tại đâyYSEALI One Pager VNese.pdf