Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức Hội thảo "Trường sư phạm trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục mới" từ ngày 15-20/05/2016.

Thông tin chi tiết xin mời tải tại ĐÂY hoặc tại file đính kèm: Hoi thao KH ve Truong SP 2016.pdf