Trường Đại học Ngoại ngữ Huế tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV". 

Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế.

Mời các thầy/cô, các nhà khoa học của Trường Đại học Vinh viết bài tham dự. Chi tiết về hội thảo được đăng tải tại đây: hoi_thao_gdnc_ngon_ngu_25102018.pdf