Nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu và phát hiện các tài năng trẻ đam mê nghiên cứu về Biển Đông và nâng cao hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ quyền biển đảo quốc gia, Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông phát động Giải thưởng công trình nghiên cứu về Biển Đông năm 2018 dành cho nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu, Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2018 dành cho sinh viên, học viên cao học, nhà nghiên cứu trẻ và Giải thưởng báo chí xuất sắc về Biển Đông năm 2018 dành cho phóng viên, nhà báo, nhà bình luận có các tác phẩm về các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Chi tiết các chương trình phát động được đăng tải tại đây: nghien_cuu_ve_bien_dong.pdf