Kính mời các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ Trường Đại học Vinh tham gia gửi bài đăng trên tạp chí Phát triển bền vững vùng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Chi tiết xin tham khảo tại đây: thong_bao_viet_bai_tap_chi_phat_trien_ben_vung_vung.pdf