Học viện Quản lý giáo dục thông báo Hội thảo quốc tế về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và các bộ quản lí giáo dục: Xu hướng Việt Nam và thế giới từ ngày 29-30 tháng 9 năm 2016.

Chi tiết cụ thể, mời tải thông báo tại ĐÂY hoặc file đính kèm: Hoi thao QT ve BD GV 2016.pdf