GS.TS. Frank Biafora và GS.TS. Sarath Witanachchi dẫn đoàn gồm 2 cán bộ và 8 sinh viên làm việc từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 7 năm 2012.

Chương trình cụ thể của đoàn tập trung vào các hoạt động tham dự và giảng về văn hóa, xã hội học so sánh, năng lượng bền vững của hai giáo sư Hoa Kỳ; giảng bài về văn học, văn hóa và lịch sử Việt Nam của cán bộ Trường Đại học Vinh; thực hiện các đề tài nghiên cứu chung, tham quan các bảo tàng, danh lam thắng cảnh tại Nghệ An và Hà Tĩnh; thăm một số gia đình sinh viên; tham gia các hoạt động tình nguyện và sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Bên cạnh các bài giảng của các giáo sư Hoa Kỳ, Trường Đại học Vinh đã cử một số cán bộ các khoa Văn và Lịch sử tham gia giảng bài về văn học, văn hóa xã hội và lịch sử cho các em sinh viên Hoa Kỳ. Các bài giảng đã thể hiện phần nào nét văn hóa đặc sắc của hai dân tộc. Những điểm tương đồng cũng như những nét riêng về văn hóa và lịch sử của từng dân tộc được sinh viên và cán bộ hai trường trao đổi, so sánh, học hỏi và đánh giá với tinh thần tôn trọng và xây dựng.
 
Mặc dù thời tiết miền Trung khắc nghiệt vào mùa hè nhưng các em sinh viên Hoa Kỳ đã vượt lên khó khăn để tham gia tích cực các hoạt động của Chương trình. Giáo sư Frank Biafora và giáo sư Sarath Witanachchi rất phấn khởi khi chương trình trao đổi này đã và đang đem lại những kiến thức và kĩ năng sống quan trọng cho sinh viên của mình đồng thời cũng góp phần đem văn hóa Hoa Kỳ đến với sinh viên Trường Đại học Vinh.
 
Về hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ của hai trường đã bàn bạc và thống nhất một số lĩnh vực có thể hợp tác cùng thực hiện trong những năm tiếp theo nhằm nâng cao vị thế của hai trường và đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
 
Hiện nay, đoàn vẫn tiếp tục các hoạt động tại Trường Đại học Vinh, trên địa bàn thành phố Vinh và các địa phương lân cận cho đến hết ngày 29/07/2012. Kết quả bước đầu được cán bộ hai trường đánh giá rất khả quan và hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên tại cơ sở của hai trường.
 

Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn:

 
Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh làm việc với đoàn


Đoàn công tác của Trường Đại học South Florida chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Vinh


Hoạt động ngoại khóa của đoàn cùng SVTN Trường Đại học Vinh tại Làng trẻ em SOS Vinh