Chi tiết vui lòng xem trong đính kèm: 

cv1230mt_2020.PDF

 cv_bo_mt2020_len_ioffice.pdf