Hội thảo @ lần thứ 19 được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ ngày 01-02 tháng 10 năm 2016. Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và các nghiên cứu sinh tham gia viết bài báo và trình bày tại Hội thảo.

Thông tin chi tiết xin mời tải tại ĐÂY hoặc file đính kèm: tb hoi thao quoc te 19 dhsp hn.pdf