Chi tiết xem trong file đính kèm: 

qd_cong_nhan_va_khen_thuong_svnckh_2020.pdf