BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

(Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/12/2016

07:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Luật

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

07:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Nông Lâm Ngư

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Sinh học

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp phòng

Đ/c Đinh Phan Khôi

Toàn thể cán bộ của đơn vị

Phòng KH&HTQT

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

07:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dưới góc độ bảo vệ quyền của người lao động. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Huyền Sang

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Đi

07:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Sư phạm Toán học

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Giáo dục Thể chất

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Vật lý và Công nghệ

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Giáo dục Chính trị

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Đ

Thứ Tư, ngày 14/12/2016

07:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Xây dựng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

07:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafossted: Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn lam lên phản ứng bảo vệ của cây đậu tương (Glycine max (L) Merr.) đối với rệp muội đen (Aphis craccivora Korch) ở Nghệ An. Chủ nhiệm: TS. Mai Văn Chung

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước: Khai thác và phát triển nguồn gen lợn XaoVa tại Nghệ An. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Mai

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học từ nấm ký sinh giống Isaria cho rau họ thập tự. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 15/12/2016

07:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên và ứng dụng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Diệu

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Sự hội tụ đối với tổng các phần tử ngẫu nhiên phụ thuộc nhận giá trị trong không gian Hilbert và ứng dụng trong thống kê toán học. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Thành

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Áp dụng Lý thuyết Đa trí năng để nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên đại học theo học chế tín chỉ. Chủ nhiệm: TS. Trần Bá Tiến

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafossted: Các luật số lớn và định lý ergodic trong lý thuyết xác suất. Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Quản trị website (webmaster) của các đơn vị trong toàn trường

Đ/c Hải

Ban Biên tập website Trường (Đ/c Phương, Đ/c Hòa, Đ/c Soa, Đ/c Nam, Đ/c Hải, Đ/c Cường); webmaster của các đơn vị

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Điều kiện chuẩn hóa và tính chính qui cho một số lớp bài toán tối ưu và cân bằng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Chiêu

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hà

Thứ Sáu, ngày 16/12/2016  

07:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafossted: Nghiên cứu sự lan truyền xung và sự hình thành soliton trong một số vật liệu mới . Chủ nhiệm: TS. Bùi Đình Thuận

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đổi mới quy trình kiểm tra, đánh giá trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các cơ sở giáo dục đại học. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ: Phát triển chương trình đào tạo ngành cử nhân sư phạm Vật lý theo hướng tiếp cận năng lực người học. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Nhị

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Khảo sát, điều tra tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016

07:30

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án SXTN cấp Bộ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cá Hồng Mỹ (Sciaenop ocellatus) ở Bắc Trung bộ. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đình Vinh

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Xây dựng các chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc, tính chất lý, hóa của một số vật liệu cấu trúc nanô perovskite ABO3, ôxít kim loại, hợp chất bán dẫn và hợp kim từ chứa đất hiếm định hướng ứng dụng vào xử lý môi trường. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

13:30 

Chung kết cuộc thi tiếng Việt cho lưu học sinh

Đ/c Khôi

Đ/c Khôi, đ/c Hải

Hội trường, Trường CĐSP Nghệ An

Chủ Nhật, ngày 18/12/2016

13:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ: Nghiên cứu bảo tồn các giống cam địa phương tại Nghệ An. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Toàn

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà

19:15

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn và số lượng giáo viên THPT tỉnh Nghệ An. Chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Minh Hùng

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Hoàn thiện trang web của đơn vị và trang tiếng Anh của Trường

Ghi chú