Kính mời những người quan tâm đăng kí xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tham khảo lịch cụ thể và các yêu cầu liên quan trong file đính kèm.

Chi tiết download tại ĐÂY