Thông tin chi tiết, xin mời tải nội dung tại ĐÂY

 Hoặc:  De tai Tinh Nghe An 2016.pdf