Sau một thời gian trao đổi, thảo luận và thống nhất, sáng ngày 06/11/2017, hai trường đã tiến hành kí kết biên bản ghi nhớ, ghi nhận một bước tiến mới trong hợp tác.

Về phía Trường Đại học Nakhon Phanom, PGS.TS. Sangkom Pumipium, Quyền Hiệu trưởng, 04 Phó Hiệu trưởng và 14 cán bộ đã tham gia buổi làm việc và kí kết hợp tác. Đại diện Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng và đại diện các đơn vị KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, ĐT SĐH, KH-TC, HCTH, HTSV&QHDN.

PGS.TS. Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Trường Đại học Nakhon Phanom đã lựa chọn Trường Đại học Vinh là một trong những đối tác quan trọng trong chương trình phát triển hợp tác quốc tế. PGS.TS. Thái Văn Thành cũng khẳng định Trường Đại học Vinh luôn xem Trường Đại học Nakhon Phanom là một đối tác quan trọng tại Châu Á và mong muốn xúc tiến các chương trình hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi cán bộ và sinh viên. Với tiềm lực của hai trường, cơ hội hợp tác rất lớn và quyết tâm phát triển hợp tác được thể hiện rõ trong nội dung của biên bản ghi nhớ.

Thay mặt cho Trường Đại học Nakhon Phanom, PGS.TS. Sangkom Pumipium cảm ơn Trường Đại học Vinh đã tiếp đón trọng thị và đánh giá cao tinh thần hợp tác của Trường Đại học Vinh. Qua buổi làm việc, PGS.TS. Sangkom Pumipium khẳng định và cam kết phát triển chiến lược hợp tác với Trường Đại học Vinh. Trước mắt ưu tiên phát triển hợp tác đào tạo chương trình cử nhân du lịch theo hình thức đào tạo bán phần (2+2) và hợp tác nghiên cứu khoa học thuộc tất cả các ngành mà hai bên có đào tạo.

Sau phần thảo luận sôi nổi và đầy tính xây dựng, hai trường đã tiến hành kí kết biên bản ghi nhớ. Nội dung biên bản là chương trình hợp tác khung và là cơ sở cam kết để hai trường cụ thể hóa các chương trình phát triển trong tương lai. Buổi kí kết có sự chứng kiến của toàn thể cán bộ của hai trường tham gia buổi làm việc. Lãnh đạo hai trường mong muốn đây là một bước tiến quan trọng, mở đầu cho các chương trình hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Sau buổi kí kết hợp tác, hai trường đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh. Trọng tâm của buổi giao lưu nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa giữa hai quốc gia nói chung và hai tỉnh Nakhon Phanom và Nghệ An nói riêng. PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, thay mặt cho lãnh đạo và cán bộ Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố văn hóa trong các chương trình hợp tác và mong muốn những hiểu biết về văn hóa là chìa khóa thành công cho chương trình hợp tác trong giáo dục của hai trường trong thời gian tới. Đồng quan điểm với PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, PGS.TS. Theerath Pitiyapalin, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nakhon Phanom nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình trao đổi văn hóa, cán bộ và sinh viên giữa hai trường làm tiền đề cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Buổi giao lưu đầy màu sắc, đậm đà bản sắc văn hóa hai dân tộc với sự thể hiện của cán bộ và sinh viên hai trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

PGS.TS. Sangkom Pumipium (NPU) và PGS.TS. Thái Văn Thành chủ trì buổi làm việc


PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi giao lưu văn hóa


PGS.TS. Sangkom Pumipium, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nakhon Phanom phát biểu tại buổi giao lưu văn hóa
Giao lưu giữa sinh viên Thái Lan và Việt Nam
Bài: Nguyễn Hải; Ảnh: Thế Hoa, Trường Đạt, Nguyễn Đình Việt