Đoàn công tác gồm 5 cán bộ do ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc dự án, dẫn đầu và 2 tư vấn độc lập ông Jos Brand và ông Vũ Cương. Tiếp đoàn có PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban Quản lý dự án FCB tại Trường Đại học Vinh và các thành viên trong Ban Quản lý dự án.

Trong buổi làm việc, PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng giới thiệu sơ bộ về Trường Đại học Vinh, Khoa Giáo dục và định hướng phát triển công tác đào tạo của Trường Đại học Vinh, đồng thời tóm tắc các hoạt động đã được thực hiện và kết quả đạt được trong khuôn khổ dự án.

Trường Đại học Vinh chuyển chương trình đào tạo từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực. Đó là một quá trình thay đổi và phát triển lớn, yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và kể cả sinh viên phải thay đổi tư duy, hành động,... để đáp ứng yêu cầu. Dự án FCB góp phần hỗ trợ Trường Đại học Vinh thực hiện thành công công tác đổi mới chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo và đánh giá chương trình đào tạo.

Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của Nhà trường, thái độ của cán bộ giảng dạy và các thành phần liên quan về thay đổi cơ bản của Nhà trường; Trường Đại học Vinh sẽ làm gì tiếp theo để thực hiện thành công công tác đổi mới mà Nhà trường đang thực hiện và tự chủ hoàn toàn trong thời gian tới; FCB đã đóng góp gì cho việc tiếp tục phát triển các hoạt động đã được thực hiện trong khuôn khổ dự án. Trả lời cho các câu hỏi này, PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng đã nêu rõ định hướng phát triển của Nhà trường, khẳng định đào tạo theo tiếp cận năng lực là khuynh hướng tất yếu, đồng thời khẳng định dự án FCB là cú hích quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện các hoạt động tương tự trong khuôn khổ dự án ETEP.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã có dịp phỏng vấn sinh viên Khoa Giáo dục để hiểu rõ hơn những thành tựu mà Trường Đại học Vinh đã đạt được cũng như những việc cần làm trong tương lai.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi làm việc:

Bài: NH

Ảnh: LD