Với mục tiêu nâng cao năng lực phát triển chương trình theo tiếp cận năng lực, Trường Đại học Vinh đã tiếp cận Dự án nâng cao năng lực do Vương quốc Bỉ tài trợ. Tháng 8 năm 2017, dự án đã được phê duyệt và bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2018. Dự án bao gồm 12 hoạt động nhằm đạt 4 kết quả lớn chủ yếu phát triển năng lực phát triển chương trình đào tạo cho hai ngành: Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non. Trong khuôn khổ hoạt động 1.1, Trường Đại học Vinh đã triệu tập 60 cán bộ tham dự là trưởng bộ môn, trưởng, phó các khoa/viện đào tạo, những người trực tiếp quản lý và phát triển chương trình đào tạo.Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng và Trưởng ban Quản lý dự án FCB tại Trường Đại học Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt hội thảo và những nội dung do chuyên gia trình bày sẽ là cơ sở lý luận và thưc hành quan trọng nhằm hỗ trợ cán bộ Nhà trường phát triển và cải thiện chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực. TS. Huỳnh Văn Thông, Chuyên gia tư vấn, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý một số nội dung quan trọng của Hội thảo.

Nội dung của Hội thảo tập trung phân tích bối cảnh, lý luận và thực hành phát triển chương trình đào tạo. TS. Huỳnh Văn Thông đã nêu các mô hình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực trên thế giới và thực tế công tác đào tạo và chương trình đào tạo tại Việt Nam, sự vận hành, “chuyển đổi mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học” (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Dựa vào thực tế đó, các trường đại học tại Việt Nam nên chuẩn bị hành trang gì để chuyển đổi từ đào tạo truyền thống sang đào tạo theo hướng phát triển năng lực. Để làm được việc đó, điều quan trọng là thiết kế nội dung chương trình tích hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ (tích hợp KSA: knowledge, skills, attitude). Hội thảo giúp cán bộ Trường Đại học Vinh hiểu sâu hơn về thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận năng lực và hỗ trợ cán bộ thực hành thiết kế chương trình đào tạo.


Kết quả Hội thảo tập huấn, cán bộ Trường Đại học Vinh phần nào được khai phóng hơn về mặt lý luận và thực hành phát triển chương trình đào tạo và mong chờ phần tập huấn tiếp theo từ ngày 11-14/04/2018.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:
Bài và ảnh: Nguyễn Hải