LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

 

Thời gian

Nội dung 

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

Thứ Ba, ngày17/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu vận dụng mô hình giáo dục STEM vào dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Lớp đại số q-Brauer, Koszul và ứng dụng.        

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh do các tác nhân virus HVA, EVA, EVE và EVEX gây ra trên cá Chình nuôi tại Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thức Tuấn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 18/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Các định lý giới hạn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị và ứng dụng

Chủ nhiệm: TS. Dương Xuân Giáp

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Một số định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Hệ lai ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, điều khiển và các ứng dụng

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Diệu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình KHGD: Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đa dang Sinh học Cá nội địa và giải pháp bảo tồn các loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế ở một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm: TS. Hồ Anh Tuấn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN độc lập cấp Nhà nước: Xây dựng hệ tạo hiệu ứng EIT trong môi trường khí nguyên tử Rb, ứng dụng cho đào tạo và nghiên cứu về lưỡng ổn định quang nguyên tử đa kênh.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 19/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam theo chuỗi giá trị.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN độc lập cấp Nhà nước: Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn

Chủ nhiệm: TS. Lê Cảnh Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện mô hình Hội đồng trường trong cơ chế tự chủ đại học.

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

08:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá mức độ tự chủ của trường đại học công lập.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như An

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Giải pháp đa dạng hóa nguồn tài chính của trường đại học công lập khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoài Nam

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thành Cương

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học trong hạt của cây Bon Bo (Alpinia blepharocalyx Kschum) tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm: TS. Mai Thị Thanh Huyền

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm.  

Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Chung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của một số loài thuộc chi Hexagionia và chi Daldinia ở Bắc Trung bộ               

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu sự phát triển nòng nọc các loài lưỡng cư khu vực Bắc Trung bộ.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Cao Tiến Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành