PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Điện thoại: 038.3856700

Điện thoại: Văn phòng - 374, Phòng Trưởng phòng - 349

 

 1. Đinh Đức Tài, GV, TS, Phó Trưởng phòng phụ trách - 373

Thư ký Toà soạn Tạp chí Khoa học

Khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3567868 (0912.920299); Email: taidd@vinhuni.edu.vn, taidinhdhv@gmail.com

2. Nguyễn Văn Hải, CV, ThS, Phó Trưởng phòng - 689

Số 04, hẻm 3A2, ngõ 2, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3838610 (0988.607711); Email: nguyenvanhai@vinhuni.edu.vn

3. Trần Thị Thái, CV, ThS - 319

Số 46B, đường Ngô Văn Sở, P. Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.209710; Email: thaitt@vinhuni.edu.vn,

4. Phan Thế Hoa CV, ThS - 374

Phòng 606, Chung cư  Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3220229 (0943.527627); Email: thehoadhv@gmail.com

5. Lê Tuấn Dũng, CV, ThS - 373
Số 34, đường Phạm Kinh Vỹ, Bến Thủy, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01659362279,  Email: ltdung@vinhuni.edu.vn