PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Điện thoại: 038.3856700

Điện thoại: Văn phòng - 374, Phòng Trưởng phòng - 349

 

1. Đinh Phan Khôi, GVC, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ TC-KH-ĐN

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học

Số 65, đường Lê Văn Hưu, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3569489 (0913.509075); Email: dinhphankhoi@yahoo.com

2. Đinh Đức Tài, CV, TS, Phó Trưởng phòng - 373

Thư ký Toà soạn Tạp chí Khoa học

Khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3567868 (0912.920299); Email: taidd@vinhuni.edu.vn, taidinhdhv@gmail.com

3. Nguyễn Văn Hải, CV, ThS, Phó Trưởng phòng - 689

Số 04, hẻm 3A2, ngõ 2, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3838610 (0988.607711); Email: nguyenvanhai@vinhuni.edu.vn

4. Trần Thị Thái, CV, KS - 319

Khối 11, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.209710; Email: thaitt@vinhuni.edu.vn, thaikhtb.dhv@gmail.com

5. Phan Thế Hoa CV, ThS - 374

Phòng 606, Chung cư  Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3220229 (0943.527627); Email: thehoadhv@gmail.com

6. Bùi Thanh Thuỳ, CV, CN

Số 85, đường Lý Thường Kiệt, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0966.158822; Email: thuybui111@gmail.com