Ngày 19/5/2015 tại Trường Đại học Vinh, Dự án POHE 2 đã triển khai hoạt động đánh giá giữa kỳ nhằm thẩm định việc áp dụng chu trình phát triển chương trình đào tạo được áp dụng từ pha 1 của Dự án và kiểm tra tiến độ phát triển 5 chương trình đào tạo POHE. Nhóm chuyên gia của Dự án gồm có PGS.TS. Phạm Thị Hương, TS. Lê Thái Hưng và TS. Cees Terlouw.
Trong buổi sáng, nhóm chuyên gia đã phỏng vấn PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường về thực trạng phát triển Chương trình đào tạo POHE, kế hoạch, chiến lược phát triển và những khó khăn, thách thức, giải pháp phát triển chương trình đào tạo POHE. Trao đổi với nhóm chuyên gia, PGS.TS. Ngô Đình Phương khẳng định đào tạo theo tiếp cận của POHE cũng là một trong những mục tiêu phát triển của Nhà trường, hiện tại Nhà trường đã tích hợp và lồng ghép các yếu tố tích cực của POHE vào các chương trình đào tạo khác, Nhà trường đã và đang xây dựng và hoàn thiện chương trình POHE ở 5 chương trình mới dựa vào sự đòi hỏi thực tế của thị trường lao động.
 
TS. Cees Terlouw phỏng vấn lãnh đạo Trường Đại học Vinh
 
 
 Cũng trong buổi sáng, TS. Đinh Phan Khôi – Điều phối viên cấp trường đã trao đổi với nhóm chuyên gia về tiến độ xây dựng 05 chương trình POHE mới và những khó khăn của Nhà trường gặp phải trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình POHE.
 
 
TS. Đinh Phan Khôi làm việc với nhóm chuyên gia
 
Trong chương trình làm việc nhóm chuyên gia đã trực tiếp phỏng vấn Lãnh đạo, cán bộ khoa Xây dựng (khoa đã được thụ hưởng dự án PHOE 1) về xây dựng chương trình POHE, Phát triển và duy trì hợp tác với WoW, các quy định, chính sách đối với đào tạo POHE.
 
 
TS. Cees Terlouw phỏng vấn lãnh đạo và giảng viên khoa Xây dựng
 
Nhóm chuyên gia cũng đã làm việc với các 4 khoa đào tạo đang xây dựng và phát triển 05 chương trình POHE mới, các khoa cũng đã trình bày báo cáo tiến độ thực hiện chương trình và cung cấp đầy đủ những tài liệu liên quan.
Trong buổi chiều, nhóm chuyên gia tư vấn đã phỏng vấn đại diện phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng về công tác xây dựng, quản lý và đánh giá chương trình đào tạo POHE.
 
TS. Cees Terlouw phỏng vấn lãnh đạo phòng Đào tạo
 
Kết thúc buổi làm việc, nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Vinh đã đạt được, những đề xuất của Nhà trường nhóm chuyên gia sẽ tổng hợp và kiến nghị lên các cơ quan cấp trên để triển khai ngày càng có hiệu quả chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE).

Bài và ảnh:
Phạm Lê Cường
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế