Học bổng Chính phủ Australia nhằm phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tài trợ, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Học bổng Australia ngắn hạn.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và được trao hàng năm nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam và tăng cường sự liên kết giữa Australia và Việt Nam.

Trong vòng tuyển chọn 2016 /Niên học 2017, 80 suất học bổng Chính phủ Australia sau đại học cho bậc học Thạc sĩ sẽ được trao cho các ứng viên Việt Nam đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn và lựa chọn ngành học ưu tiên cho Việt Nam.

Mọi thông tin liên quan, xin mời tra cứu tại trang web
http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/applicants-faqs