Mẫu báo cáo thống kê hộ chiếu công vụ.

Tải mẫu tại đây:

mau_thong_ke_ho_chieu_cong_vu.docx