Đối tượng tham gia Hội thảo:
- Đại diện Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực,
- Đại diện Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam,
- Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông.
- Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục có quan tâm
- Đại biểu các cơ quan trung ương
- Khách mời

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
- Ngày 09 và 10 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Vietstar Resort & Spa - Núi Thơm, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Thông tin chi tiết liên quan, xin mời tải tại ĐÂY.