Thay mặt nhà trường, TS. Trần Bá Tiến đã tiếp xã giao tình nguyện viên và giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp với tình nguyện viên thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ. Theo đó, tình nguyện viên sẽ làm việc trực tiếp với Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, hỗ trợ cán bộ giảng dạy của Khoa lên lớp và tổ chức các hoạt động bổ trợ. Trước mắt do tình hình dịch bệnh COVID-19, tình nguyện viên sẽ thực hiện hỗ trợ trực tuyến cán bộ giảng dạy và sinh viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Thay mặt cho tình nguyện viên, Muhammad Abdul Syakir Bin Hj Basri cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của trường Đại học Vinh và hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, đơn vị liên quan trong công việc nhằm thực hiện chương trình tình nguyện của mình hiệu quả và có ý nghĩa.

Theo kế hoạch tình nguyện viên sẽ bắt đầu chương trình hỗ trợ chính thức vào ngày 03/02/2020.

Trường Đại học Vinh và tổ chức SJ Việt Nam đã ký kết hợp tác thực hiện các chương trình hỗ trợ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hỗ trợ công tác đào tạo Tiếng Anh. Từ năm 2015 đến nay, tổ chức SJ Việt Nam đã cử 03 đoàn tình nguyện đến làm việc tại trường Đại học Vinh, mỗi đợt là 01 học kỳ. Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều chương trình tình nguyện có hiệu quả.

Bài và ảnh: Nguyễn Hải